Tập huấn thu thập ý kiến phản hồi các bên liên quan

◊ Thời gian: 8h30 – 16h30 ngày 03/7/2020

◊ Địa điểm: Phòng A801, cơ sở 300A, trường ĐH Nguyễn Tất Thành

◊ Chuyên gia tập huấn: TS. Nguyễn Thị Hảo – Phó Trưởng Ban Đại học, ĐHQG-HCM

◊ Thành phần tham dự:

   + Ban giám hiệu

   + Đại diện lãnh đạo và thành viên phụ trách công tác lấy ý kiến phản hồi tại các khoa

   + Đại diện lãnh đạo và thành viên phụ trách công tác lấy ý kiến phản hồi tại các phòng, trung tâm, viện

◊ Nội dung:

  • Giới thiệu các văn bản pháp lý, yêu cầu theo Bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, hệ thống đang triển khai về công tác thu thập ý kiến phản hồi từ các bên liên quan tại trường ĐH Nguyễn Tất Thành;
  • Tập huân cách thực thu thập ý kiến phản hồi để đảm bảo độ tin cậy, là cơ sở để đo lường và cải tiến chất lượng;

Call Now