Phân tích Gap giữa thực trạng của CTĐT và yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn chất lượng FIBAA

♦Thời gian: 4 buổi/ 2 ngày

+ Từ 8h30 – 11h30 và từ 13h30 – 16h00, Thứ Tư, ngày 08/7/2020

+ Từ 8h30 – 11h30 và từ 13h30 – 16h00, Thứ Năm, ngày 09/7/2020

♦ Địa điểm: Phòng họp A802, cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, Quận 4

♦ Nội dung

  •     Giới thiệu tổng quan về bộ tiêu chuẩn chất lượng FIBAA
  •     Phân tích Gap giữa thực trạng CTĐT so với yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn chất lượng FIBAA

♦ Thành phần tham dự: Ban giám hiệu, lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị bộ phận đào tạo; nhân sự phụ trách kiểm định CTĐT bậc thạc sĩ ngành QTKD, TCNH, bậc đại học ngành VN học, Quản trị nguồn nhân lực.

Call Now