Hội nghị QS APPLE 2019 lần thứ 15 tại Nhật

◊ Thời gian: 26/11/2019 – 28/11/2019

◊ Địa điểm: Trường Đại học Kyushu, Fukuoka, Nhật Bản

◊ Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu, Đại diện Phòng Đảm bảo chất lượng, Đại diện Phòng Hợp tác quốc tế.

◊ Chủ đề: Sự cấp thiết thay đổi vai trò của các trường đại học tại châu Á Thái Bình Dương trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và sự già hóa dân số

◊ Website sự kiện: https://qsapple.org/fukuoka-2019/

Call Now