Đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

♥ Đánh giá chính thức: Từ ngày 11/9/2019 – 13/9/2019

♥ Địa điểm: Cơ sở An Phú Đông – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

♥ Nội dung: Đánh giá ngoài cấp Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh theo chuẩn AUN-QA

♥ Đoàn đánh giá ngoài của AUN-QA.

Call Now