Tọa đàm Quốc tế hóa chương trình đào tạo và tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo quốc tế

♦ Thời gian: 8h30 – 11h30 ngày 27/12/2019

♦ Địa điểm: Phòng họp A802, cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, Quận 4

♦ Nội dung Tọa đàm:

  •     Quốc tế hóa giáo dục đại học và chương trình đào tạo
  •     Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo quốc tế

♦ Thành phần tham dự: Ban giám hiệu, tất cả lãnh đạo cấp Khoa trong toàn Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường, đại diện lãnh đạo Viện đào tạo quốc tế NIIE

Call Now