Tập huấn về phương pháp thiết kế và vận hành Khung kết quả đầu ra trong giáo dục (OBE) tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

◊ Thời gian: 2 đợt/ 08 ngày

 • Đợt 1: Từ ngày 04-07/02/2020
 • Đợt 2: Từ ngày 10-13/02/2020

◊ Địa điểm: Hội trường A801, Cơ sở 300A, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

◊ Chuyên gia tập huấn:

 • Johson Ong Chee Bin: Chuyên gia hướng dẫn chính của buổi tập huấn

+ Người sáng lập Tư vấn chính của Tổ chức Giáo dục chất lượng quốc tế;

+ Chuyên gia tập huấn và đánh giá viên của AUN-QA.

 • Nguyễn Mỹ Ngọc: Đồng hướng dẫn tập huấn

+ Phó Giám đốc Trung tâm khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh;

+ Kiểm định viên của Việt Nam và Đánh giá viên của AUN-QA.

◊ Thành phần tham dự:

 • Ban giám hiệu;
 • Lãnh đạo tất cả các khoa, phòng, ban, trung tâm;
 • Trưởng nhóm 1 và 2 của Nhóm tự đánh giá của ngành Quản trị nhà hàng khách sạn, Luật, Kỹ thuật xây dựng và Ngôn ngữ Trung;
 • Lãnh đạo Viện Đào tạo quốc tế NIIE;

◊ Nội dung:

 • Khung kết quả đầu ra trong giáo dục (OBE) và Khung đảm bảo chất lượng;
 • Xác định nhu cầu của các bên liên quan và Chiến lược gắn kết với các bên liên quan;
 • Chuẩn đầu ra và Thang cấp độ Bloom;
 • Thiết kế và Mapping chương trình đào tạo;
 • Giảng dạy và học tập; Chiến lược và phương pháp hướng dẫn
 • Các hình thức đánh giá sinh viên; Nguyên tắc đánh giá; Thiết kế Rubrics và thang đánh giá;
 • Quản lý sự thay đổi tại nơi làm việc và khi triển khai OBE.

Call Now