Tập huấn triển khai các hoạt động cải tiến cấp cơ sở giáo dục theo Thông tư 12 của Bộ GD&ĐT tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành

◊ Thời gian: 1.5 ngày (cả ngày 09/01/2020 và 01 buổi ngày 10/01/2020

◊ Địa điểm: Phòng A801, cơ sở 300A, trường ĐH Nguyễn Tất Thành

◊ Chuyên gia tập huấn: PGS.TS. Lê Văn Hảo – GVCC Trường Đại học Nha Trang

◊ Thành phần tham dự: Ban giám hiệu,lãnh đạo tất cả các khoa, phòng, ban, trung tâm, viện; Thư ký tổ ĐBCL các khoa; nhân sự phụ trách công tác ĐBCL tại các đơn vị hỗ trợ đào tạo; tất cả nhân sự các Nhóm công tác đang triển khai các hoạt động cải tiên sau Đánh giá ngoài.

◊ Nội dung:

  • Giới thiệu tổng quan về Bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp cơ sở giáo dục và một số kinh nghiệm đã triển khai tự đánh giá ở các trường;
  • Khung tự đánh giá và cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục đại học;
  • Mô hình hoạt động phục vụ cộng đồng của trường đại học;
  • Xây dựng Hệ thống KPIs phục vụ quản trị đại học và đáp ứng Bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục.

Call Now