Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quản Trị Khách Sạn

♥ Thời gian: Ngày 19/10/2019

♥ Địa điểm: Hội trường lầu 9, cơ sở An Phú Đông, Quận 12

♥ Nội dung: Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quản Trị Khách Sạn và chào năm học mới 2019-2020

♥ Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hùng

♥ Thành phần tham dự: Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (CEA), Khoa Du lịch và Việt nam học, đại diện các phòng ban

Call Now