Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử trình độ Đại học

♥ Thời gian: Ngày 16/11/2019

♥ Địa điểm: Hội trường lầu 9, cơ sở An Phú Đông, Quận 12

♥ Nội dung: Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử và khai giảng chào đón Tân sinh viên năm học 2019-2020

♥ Chủ trì: TS. Trần Ái Cầm

♥ Thành phần tham dự: Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (CEA), Khoa Cơ khí – Điện – Điện tử – Ô tô, đại diện các phòng ban

Call Now