Họp Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

♦Thời gian: 14/8/2020 (8h15 – 11h00)

 

♦ Địa điểm: Phòng họp A802, cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, Quận 4

♦ Nội dung: Họp Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục

♦ Thành phần: Nhân sự của Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục

Call Now