Hội thảo CDIO quốc tế lần thứ 14

♦ Thời gian: 28/6/2018 – 02/7/2018

♦ Địa điểm: Viện Công nghệ Kanazawa, tỉnh Ishikawwa, Nhật Bản

♦ Chủ đề Hội thảo: Những đổi mới sáng tạo trong đào tạo ngành Kỹ thuật

♦ Website Hội thảo: http://www.kanazawa-it.ac.jp/cdio2018/

♦ Thành phần tham dự: 01 Đại diện Ban giám hiệu, 01 Đại diện phòng Đảm bảo chất lượng, 01  Đại diện Khoa

 

Call Now