Hội nghị và Họp CQOs của AUN-QA

Hội nghị quốc tế AUN-QA 2019

• Thời gian: 04/3 – 05/3/2019

• Địa điểm: Khách sạn Dusit Thani Manila, Thành phố Makati, Philippines

• Chủ đề: Giáo dục dựa trên chuẩn đầu ra và Văn hóa chất lượng AUN-QA: Vấn đề sống còn trong giáo dục đại học

• Website sự kiện: http://www.aun-qa.org/

Họp thường niên CQOs của AUN-QA 2019

• Thời gian: 06/3/2019

•  Địa điểm: Trường Đại học De La Salle, Manila, Philippines

•  Nội dung: Kế hoạch hoạt động của AUN -QA năm 2019

 

 

 

Call Now