Hội nghị chất lượng lần 1

♥ Thời gian: Ngày 16/01/2019

♥ Địa điểm: Hội trường A801, cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, Quận 4

♥ Chủ đề: Đánh giá hoạt động cải tiến theo Mô hình Đảm bảo chất lượng 3 cấp: Chiến lược – Hệ thống – Chiến thuật tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

♥ Thành phần tham dự: Ban giám hiệu, Ban cố vấn, Lãnh đạo các khoa, Lãnh đạo các đơn vị/bộ phận hỗ trợ đào tạo, Đại diện giảng viên và các thành viên Tổ ĐBCL

Call Now