Đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị khách sạn

Khảo sát sơ bộ:  Ngày 22/5/2019

Khảo sát chính thức: Từ ngày 28/5 – 30/5/2019

♥ Địa điểm: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

♥ Nội dung: Đánh giá ngoài cấp Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị khách sạn

♥ Đoàn đánh giá: Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Call Now