Đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

♥ Khảo sát sơ bộ: Ngày 11/6/2019

♥ Khảo sát chính thức: Từ ngày 19/6 – 21/6/2019

♥ Địa điểm: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

♥ Nội dung: Đánh giá ngoài cấp Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

♥ Đoàn đánh giá: Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Call Now