Thư mời họp nhóm TQM 02-Đào tạo-Đảm bảo chất lượng

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-NTT ngày 5/3/2018 về việc thiết kế bộ công cụ TQM và viết Sổ tay ĐBCL Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, và căn cứ kết luận của TS. Trần Ái Cầm trong Biên bản họp ngày 02/3/2018 về thời gian họp định kỳ để triển khai công việc, Nhà trường trân trọng kính mời quý thầy/cô đến tham dự buổi họp Nhóm TQM_02, với các thông tin cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 8:30 – 11:30, thứ Sáu, ngày 16/3/2018;
  2. Địa điểm: Phòng họp A803, cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, Quận 4;
  3. Chủ trì: TS. Trần Ái Cầm, Phó Hiệu trưởng thường trực;
  4. Thành phần tham dự:

–       Tất cả thành viên Nhóm TQM_02 (nhân sự phụ trách chính và hỗ trợ) mảng Quản lý đào tạo – Đảm bảo chất lượng (QLĐT – ĐBCL);

–       Đại diện Ban Giám hiệu và Lãnh đạo các khoa/đơn vị có liên quan tham gia cố vấn, góp ý cho các quy trình có liên quan đến mảng công tác về mảng QLĐT – ĐBCL.

  1. Chương trình họp:
Thời gian Nội dung Người trình bày Thành phần tham dự góp ý
8h30 – 8h35 Phát biểu lý do buổi họp TS. Trần Ái Cầm
8h35 – 9h00 Trình bày và góp ý: Quy trình Thiết kế CTĐT mới

(QT-QLĐT-01)

–  ThS. Hoàng Hữu Tiến – Phòng QLĐT

–  Cô Trần Lê Phương Thảo – Phòng QLĐT

–  TS. Nguyễn Lan Phương, Trưởng phòng QLĐT;

–  ThS. Trần Hồng Quỳnh, Phó Phòng QLĐT;

–  ThS. Bùi Văn Thời, Phó Khoa QTKD;

–  TS. Phạm Tuấn Anh, Trưởng Khoa Cơ khí – Ô tô;

–  TS. Nguyễn Đức Cường, Trưởng Khoa CNTT;

–  TS. Thái Hồng Thụy Khánh, Trưởng Khoa TC-KT;

–  ThS. Phạm Bá Văn Quân, Phó Khoa Ngoại ngữ;

–  ThS. Nguyễn Thanh Nghĩa, Phó Khoa Dược;

–  ThS. Trần Anh Tú, Phó Khoa Điều dưỡng;

–  ThS. Phan Thị Ngàn, Trưởng Khoa Du lịch và Việt Nam học;

–  ThS. Cao Minh Nhựt, Trưởng Bộ môn, Khoa QTKD;

–  ThS. Phan Thiện Vy, Trưởng Bộ môn Khoa Dược;

–  ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan Trưởng Bộ môn Khoa Ngoại ngữ;

–  TS. Lê Thiện Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí.

9h00 – 9h30 Trình bày và góp ý: Quy trình Cải tiến CTĐT

(QT-QLĐT-02)

9h30 – 10h00 Trình bày và góp ý: Quy trình Quản lý CTĐT

(QT-QLĐT-03)

10h00 – 10h30 Trình bày và góp ý: Quy trìnhGV đánh giá kết quả học tập của SV

(QT-QLĐT-04)

ThS. Nguyễn Thị Vân Linh – Khoa MT-TP-H
10h30 – 11h00 Trình bày và góp ý: Quy trình tổ chức thực tập ngoài doanh nghiệp

(QT-QLĐT-05)

ThS. Nguyễn Thị Nhã – Khoa NNCNC&CNSH
11h00 – 11h30 Thảo luận chung và kết luận TS. Trần Ái Cầm

Trân trọng./.

Call Now