Thư mời họp nhóm TQM 01.Thiết bị -Chiến lược – Nghiên cứu khoa học – Công tác sinh viên

Thực hiện  Kế hoạch số 22/KH-TT ngày 05/3/2018 về việc thiết kế bộ công cụ TQM và viết Sổ tay ĐBCL Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, và căn cứ kết luận của TS.Trần Ái Cầm trong Biên bản họp ngày 02/3/2018 về thời gian họp định kỳ để triển khai công việc, Nhà trường trân trọng kính mời quý thầy/cô đến tham dự buổi họp Nhóm TQM 01, với các thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 8:30 – 11:00, thứ Sáu, ngày 9/3/2018;

  1. Địa điểm: Phòng họp A803, cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, Quận 4;
  2. Chủ trì: TS. Trần Ái Cầm, Phó Hiệu trưởng thường trực;
  3. Thành phần tham dự:

–       Tất cả thành viên Nhóm TQM 01 mảng Thiết bị – Chiến lược – NCKH – CTSV;

–       Đại diện Ban Giám hiệu và Lãnh đạo các khoa/đơn vị có liên quan tham gia cố vấn, góp ý cho các quy trình có liên quan đến mảng công tác về Thiết bị – Chiến lược – NCKH – CTSV.

  1. Chương trình họp:
Thời gian Nội dung Người trình bày Thành phần tham dự cố vấn, góp ý
8h30 – 8h35 Phát biểu lý do buổi họp TS. Trần Ái Cầm
8h35 – 9h00 Trình bày và góp ý: Quy trình xây dựng chiến lược phát triển của Nhà trường ThS. Cao Lê Anh Nguyên – Phòng ĐBCL –  GS.TS. Nguyễn Lộc, Phó Hiệu trưởng;

–  TS. Nguyễn Thanh Hội, Phó Hiệu trưởng;

–  TS. Nguyễn Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Hiệu trưởng;

–  ThS. Nguyễn Xuân Nhĩ, Phó Khoa QTKD.

9h00 – 9h30 Trình bày và góp ý: Quy trình quản lý và đánh giá hiệu quả NCKH ThS. Ông Bỉnh Nguyên – Phòng KHCN –  GS.TS.Nguyễn Văn Thanh, Phó Hiệu trưởng;

–  PGS.TS. Trần Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng;

–  TS. Nguyễn Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Hiệu trưởng;

–  TS.Bạch Long Giang, Trưởng phòng KHCN;

–  ThS. Nguyễn Xuân Nhĩ, Phó Khoa QTKD.

9h30 – 10h00 Trình bày và góp ý: Quy trình đánh giá chất lượng CSVC, trang thiết bị, Thư viện Thầy Nguyễn Tiến Dũng – Phòng QTTB –  Thầy Phạm Hữu Bình, Trưởng ban CSVC;

–  TS. Nguyễn Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Hiệu trưởng;

–  Cô Nguyễn Thị Dinh, Phó GĐ Trung tâm TT-TV;

–  Thầy Thái Văn Cư, Trưởng phòng TTGD;

–  Thầy Trần Bình Hậu, Trưởng Phòng QTTT;

–  TS. Lê Quốc Tuấn, Trưởng Khoa Môi trường – Thực phẩm – Hóa.

10h00 – 10h30 Trình bày và góp ý: Quy trình quản lý các hoạt động ngoại khóa Thầy Trần Quốc Qui – Phòng CTSV –  ThS. Bùi Quang Trung, Trưởng Phòng CTSV;

–  Thầy Nguyễn Bá Đức, Bí thư Đoàn TN;

–  Cô Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Bí thư Đoàn TN;

–  ThS. Nguyễn Thanh Phương, Trưởng Ban QHDN và việc làm SV.

10h30 – 11h00 Thảo luận chung và kết luận TS. Trần Ái Cầm

Trân trọng./.

Call Now