Họp về việc chuẩn bị đón Đoàn Đánh giá tư vấn cấp cơ sở đào tạo tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-NTT ngày 22/9/2016 về việc đón Đoàn Đánh giá tư vấn cấp cơ sở đào tạo (tức cấp Trường) tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nhà trường trân trọng kính mời quý thầy/cô đến tham dự buổi họp, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 9:00 – 11:00, thứ Hai, ngày 26/9/2016;
  2. Địa điểm: phòng học A803;
  3. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng;
  4. Thành phần tham dự:
  • Tất cả thành viên của Hội đồng tự đánh giá, Ban thư kýcác nhóm chuyên trách;
  • Lãnh đạo Phòng Quản trị thông tin, Trưởng cơ sở An Phú Đông;
  • Phòng Đảm bảo chất lượng
  1. Chương trình họp:
Thời gian Nội dung Thực hiện
9:00 – 9:10 Giới thiệu lý do buổi họp. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng
9:10 – 9:30 Trình bày:
– Kế hoạch đón Đoàn Đánh giá tư vấn cấp cơ sở đào tạo;
– Chương trình khảo sát sơ bộ;
– Dự thảo Chương trình khảo sát chính thức;
– Danh sách Đoàn Đánh giá tư vấn.
Phòng Đảm bảo chất lượng
9:30 – 10:45 Trao đổi và thảo luận. Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, các nhóm chuyên trách và lãnh đạo các đơn vị
10:45 – 11:11 Kết luận buổi họp. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Call Now