Họp Ban thư ký các nhóm chuyên trách

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-NTT ban hành ngày 23/6/2015 về việc triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học năm 2015, Nhà trường trân trọng kính mời quý Thầy/ Cô đến tham dự buổi họp, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 09h00, thứ Hai, ngày 21/9/2015.
2. Địa điểm: Phòng họp 1, địa chỉ 300A Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.HCM.
3. Chủ trì: PGS. TS. Tô Minh Thanh, Trưởng ban Đảm bảo chất lượng.
4. Thành phần tham dự:
– Thư ký của các nhóm chuyên trách, gồm:
+ Ô. Hoàng Hữu Dũng: Chủ tịch Công đoàn, kiêm Trợ lý Hiệu trưởng, P. Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo;
+ Ô. Đinh Quang Vinh: P.Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự;
+ B. Trần Hồng Quỳnh: P.Trưởng Phòng Quản lý đào tạo;
+ Ô. Dương Duy Khải: P.Trưởng Phòng TTGD & QLHSSV;
+ Ô. Bạch Long Giang: Trưởng Phòng Khoa học công nghệ;
+ Ô. Nguyễn Bá Anh: P.Trưởng Phòng Quản trị thiết bị;
+ Ô. Võ Minh Hải: Trưởng Phòng Kế toán − Tài chính.
– Ban Đảm bảo chất lượng.
5. Nội dung buổi họp
– Từng mỗi Thư ký của các nhóm chuyên trách lần lượt:
+ Báo cáo tình hình thu thập thông tin – minh chứng, xây dựng mã minh chứng, xây dựng hồ sơ minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá các tiêu chuẩn đã được phân công cho từng nhóm;
+ Nêu thuận lợi, khó khăn và các vấn đề thắc mắc trong quá trình triển khai.
– Ban ĐBCL trao đổi một số yêu cầu trong Dự thảo Báo cáo TĐG_Phiên bản 1.

Call Now