Họp thống nhất Kế hoạch cải tiến sau Đánh giá tư vấn CTĐT Cử nhân QTKD

Thực hiện lộ trình đánh giá tư vấn và đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo giai đoạn 2016-2020 tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cụ thể là hoạt động cải tiến của Khoa Quản trị kinh doanh (viết tắt là QTKD) hướng đến đánh giá chính thức vào năm 2017, Nhà trường trân trọng kính mời quý Thầy/ Cô đến tham dự buổi họp, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 9h00, ngày 18/8/2016 (thứ Năm)
  2. Địa điểm: phòng họp 1, cơ sở An Phú Đông
  3. Chủ trì: TS.Trần Ái Cầm, Phó Hiệu trưởng;

Đồng chủ trì: PGS.TS. Tô Minh Thanh, Phó Hiệu trưởng.

  1. Thành phần tham dự:
  • Toàn bộ Tổ Đảm bảo chất lượng (viết tắt là ĐBCL), giảng viên, thư ký và giáo vụ của Khoa QTKD;
  • Trưởng/Phó các Phòng: Quản lý Đào tạo, Tổ chức – Nhân sự, Công tác sinh viên, Khoa học Công nghệ, Quản trị thông tin, Quản trị thiết bị, Ban xây dựng cơ bản, Trung tâm Khảo thí, và Trung tâm Thông tin – Thư viện;
  • Phòng ĐBCL.
  1. Chương trình họp
Thời gian Nội dung Thực hiện
8:30 – 8:40 Giới thiệu lý do buổi họp; TS. Trần Ái Cầm
8:40 – 9:00 – Tóm tắt các khuyến nghị của Đoàn đánh giá thử nghiệm chương trình đào tạo Cử nhân QTKD; Phòng ĐBCL
9:00 – 9:45 – Trình bày Kế hoạch chi tiết về việc cải tiến chất lượng chương trình đào tạo Cử nhân QTKD, hướng đến kiểm định chính thức theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Khoa QTKD
9:45 – 10:45 Trao đổi và thảo luận về Kế hoạch cải tiến chi tiết của Khoa QTKD; Khoa QTKD v
các đơn vị/ bộ phận hỗ trợ đào tạo
10:45 – 11:00 Kết thúc buổi họp. TS. Trần Ái Cầm

Call Now