Họp giao ban Đảm bảo chất lượng định kỳ tháng 12/2015

Thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2015-2016 Kế hoạch số 82/KH-NTT ngày 25/8/2015 về việc thu thập – xây dựng Hồ sơ thông tin – minh chứng (viết tắt là TT–MC) và viết Báo cáo tự đánh giá (viết tắt là TĐG) cấp Chương trình đào tạo (viết tắt là CTĐT) theo Bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network, viết tắt là AUN), Nhà trường trân trọng kính mời quý Thầy/ Cô đến tham dự buổi họp giao ban Đảm bảo chất lượng (viết tắt là ĐBCL) của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 04/12/2015
  2. Địa điểm: phòng họp 803
  3. Chủ trì: TS.Trần Ái Cầm, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo và ĐBCL.
  4. Thành phần tham dự:
  • Tổ trưởng, Tổ phóThư ký của Tổ Đảm bảo chất lượng tại 11 khoa, gồm: Y, Dược, Khoa học Cơ bản, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Nông nghiệp công nghệ cao và Công nghệ Sinh học, và Kỹ thuật Xây dựng;
  • Đại diện lãnh đạo của Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Quản trị thông tin, Phòng Tổng hợp, Ban xây dựng cơ bản, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trung tâm Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ, Ban Chiến lược và Quốc tế hóa;
  • Trưởng cơ sở An Phú Đông;
  • Ban ĐBCL.
  1. Chương trình họp
Thời gian Nội dung Thực hiện
8:00 – 8:15 Nhận tư liệu và xử lý thông tin. các thành phần tham dự
8:15 – 8:20 Giới thiệu lý do buổi họp. TS. Trần Ái Cầm
8:20 – 9:20 –      Báo cáo tình hình thực hiện công tác TĐG theo Bộ tiêu chuẩn của AUN tại 11 khoa;

–      Trình bày Hướng dẫn triển khai lộ trình đánh giá tư vấn;

–      Trình bày các chỉ số cốt lõi (Key Performance Indicators, viết tắt là KPI) phục vụ cho công tác TĐG theo AUN;

–      Trình bày tóm tắt: so sánh Phiên bản 2Phiên bản 3 của Bộ tiêu chuẩn của AUN;

–      Báo cáo tổng kết Mục tiêu chất lượng năm học 2014-2015 và xây dựng Mục tiêu chất lượng năm học 2015-2016.

Ban ĐBCL
9:20 – 9:30 Trình chiếu website của Khoa QTKD. Khoa QTKD
9:30 – 11:00 –      Phúc đáp bằng văn bản và/hoặc trao đổi trực tiếp một số việc các khoa tiếp tục xin hỗ trợ; các đơn vị/ bộ phận

hỗ trợ đào tạo

Trao đổi và thảo luận. các khoa v
các đơn vị/ bộ phậnhỗ trợ đào tạo
11:00 – 11:05 Kết thúc buổi họp. TS. Trần Ái Cầm

Call Now