Họp giao ban công tác ĐBCL tháng 8/2015

Thực hiện Kế hoạch ĐBCL Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm 2014-2015 Kế hoạch số 43/KH-NTT ngày 16/5/2015 về việc thu thập – xây dựng Hồ sơ thông tin – minh chứng và viết Báo cáo tự đánh giá (viết tắt là TĐG) cấp Chương trình đào tạo (viết tắt là CTĐT) theo Bộ tiêu chuẩn của AUN (viết tắt là theo AUN) của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Nhà trường trân trọng kính mời quý Thầy/ Cô đến tham dự buổi họp giao ban ĐBCL, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 28/8/2015
  2. Địa điểm: Phòng họp A803, địa chỉ 300A Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.HCM
  3. Chủ trì: TS.Trần Ái Cầm, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo và Đảm bảo chất lượng
  4. Thành phần tham dự
  • Tổ trưởng, Tổ phóThư ký của Tổ Đảm bảo chất lượng tại 11 khoa, gồm: Y, Dược, Khoa học Cơ bản, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Khoa học Nông nghiệp và Công nghệ Sinh học, và Kỹ thuật Xây dựng;
  • Đại diện lãnh đạo Phòng QLĐT, Phòng QTTB, Trung tâm QHDN&HTSV và Trung tâm Thông tin – Thư viện.
  1. Chương trình họp
Thời gian Nội dung Thực hiện
14:00 – 14:10 Giới thiệu lý do buổi họp TS. Trần Ái Cầm
14:10 – 14:45 Trao đổi và thông qua:–    Bản điều chỉnh của Kế hoạch số 43/KH-NTT ngày 16/5/2015 về việc thu thập – xây dựng Hồ sơ thông tin – minh chứng và viết Báo cáo TĐG cấp CTĐT theo AUN;–    Dự thảo Kế hoạch Đảm bảo chất lượng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2015-2016. Ban ĐBCLvàcác khoa
14:45 – 15:15 Trao đổi và thông qua nội dung của 7/15 tiêu chuẩn còn lại (gồm 7, 8, 9, 10, 12, 13 và 15) trong Báo cáo TĐG cấp CTĐT theo AUN do Ban ĐBCL phác thảo lần 1.
15:15 – 15:45 Trao đổi về việc rà soát – chỉnh sửa Phiếu khảo sát môn học
15:45 – 16:00 Báo cáo sơ kết 6 tháng triển khai công tác TĐG CTĐT Cử nhân Điều dưỡng theo AUN tại Khoa Y Khoa Y
16:00 – 16:15 Kết thúc buổi họp. TS. Trần Ái Cầm

Call Now