Họp giao ban công tác ĐBCL tháng 7/2015

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-NTT ban hành ngày 16/5/2015 về việc thu thập – xây dựng Hồ sơ thông tin – minh chứng và viết Dự thảo Báo cáo tự đánh giá cấp chương trình đào tạo (viết tắt là CTĐT) theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA (viết tắt là theo AUN) của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nhà trường trân trọng kính mời quý Thầy/ Cô đến tham dự buổi họp, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 07/8/2015
  2. Địa điểm: Phòng họp A803, địa chỉ 300A Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.HCM
  3. Chủ trì: TS.Trần Ái Cầm, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo và Đảm bảo chất lượng
  4. Thành phần tham dự
  • Tổ trưởng, Tổ phóThư ký của Tổ Đảm bảo chất lượng tại 11 khoa, gồm: Y, Dược, Khoa học Cơ bản, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Khoa học Nông nghiệp và Công nghệ Sinh học, và Kỹ thuật Xây dựng;
  • Đại diện lãnh đạo của Phòng Quản lý Đào tạo và Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.
  1. Chương trình họp
Thời gian Nội dung Thực hiện
14:00 – 14:10 Giới thiệu lý do buổi họp TS. Trần Ái Cầm
14:10 – 14:20 Báo cáo tình hình thực hiện công tác tự đánh giá cấp CTĐT theo AUN tại 11 khoa tính đến ngày 31/7/2015 Ban ĐBCL
14:20 – 15:00 Trao đổi về tình hình thực hiện công tác tự đánh giá theo AUN tại các khoa và nêu các đề xuất các khoa
15:00 – 15:10 Giới thiệu:

Tài liệu hướng dẫn cách xây dựng và lưu trữ Hồ sơ thông tin – minh chứng;

– Nội dung của Tiêu chuẩn 11 trong Báo cáo tự đánh giá cấp CTĐT theo AUN (do Ban ĐBCL phác thảo lần 1).

Ban ĐBCL
15:10 – 16:00 Trao đổi và góp ý cho nội dung của Tiêu chuẩn 11 trong Báo cáo tự đánh giá cấp CTĐT theo AUN (do Ban ĐBCL phác thảo lần 1). các khoa
16:00 – 16:15 Kết thúc buổi họp. TS. Trần Ái Cầm

 

Call Now