Họp giao ban công tác ĐBCL tháng 6/2015

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-NTT ban hành ngày 16/5/2015 về việc thu thập – xây dựng Hồ sơ thông tin – minh chứng và viết Dự thảo Báo cáo tự đánh giá cấp chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành,  Nhà trường trân trọng kính mời quý Thầy/ Cô đến tham dự buổi họp, cụ thể như sau:

 1. Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 26/6/2015.
 2. Địa điểm: Phòng họp 803, địa chỉ 300A Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.HCM.
 3. Chủ trì: TS.Trần Ái Cầm, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo và Đảm bảo chất lượng.
 4. Thành phần tham dự
 • Tổ trưởng, Tổ phóThư ký trong Tổ Đảm bảo chất lượng của 10 khoa, gồm: Khoa Y, Khoa học Cơ bản, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Khoa học Nông nghiệp và Công nghệ Sinh học, và Kỹ thuật Xây dựng;
 • Ban Đảm bảo chất lượng.
 1. Nội dung buổi họp
  • Các khoa báo cáo tình hình (i) thu thập – xây dựng hồ sơ thông tin minh chứng và (ii) rà soát – chỉnh sửa Dự thảo Báo cáo tự đánh giá cho 7 tiêu chuẩn đầu (gồm các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, và 10) của Khoa;
  • Các khoa nêu các đề xuất, nếu có (theo Biểu mẫu đính kèm), để Nhà trường kịp thời hỗ trợ các khoa trong công tác này.

Call Now