Họp giao ban công tác ĐBCL định kỳ tháng 8/2016

Thực hiện Kế hoạch 86/KH-NTT ngày 1/9/2016 về triển khai công tác đảm bảo chất lượng (viết tắt ĐBCL) năm học 2015-2016 tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nhà trường trân trọng kính mời quý thầy/ cô đến tham dự buổi họp giao ban ĐBCL theo định kỳ 3 tháng/1 lần, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 8h30, thứ Bảy, ngày 6/8/2016.
  2. Địa điểm: phòng họp A.803.
  3. Chủ trì: Trần Ái Cầm, Phó Hiệu trưởng;

Đồng chủ trì: PGS.TS. Tô Minh Thanh, Phó Hiệu trưởng.

  1. Thành phần tham dự:
  • Tổ trưởng, Tổ phó, và Thư ký của Tổ ĐBCL tại 16 khoa, gồm: Y, Dược, Khoa học cơ bản, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ hóa học và Thực phẩm, Nông nghiệp công nghệ cao và Công nghệ sinh học, Du lịch và Việt Nam học, Kỹ thuật xây dựng, Điện – Điện tử, Cơ khí, Môi trường, và Mỹ thuật.
  • Trưởng, Phó, và Thư ký của các nhóm chuyên trách tự đánh giá cấp Trường.
  1. Chương trình họp:
Thời gian Nội dung Thực hiện
8:30 – 8:40 Giới thiệu lý do buổi họp; TS. Trần Ái Cầm
8:40 – 9:00 1.  Trình bày:

–    Tổng kết_Kế hoạch ĐBCL năm học 2015-2016

–    Dự thảo_Kế hoạch ĐBCL năm học 2016-2017;

Phòng ĐBCL
9:00 – 9:30 2.   Trình bày:

–    Dự thảo_Quy định về Chính sách chất lượngMục tiêu chất lượng

–    Dự thảo_Kế hoạch xây dựng và triển khai Mục tiêu chất lượng năm học 2016-2017 (cấp Trường và cấp đơn vị trực thuộc);

Phòng ĐBCL
9:30 – 10:30 Trao đổi và thảo luận về nội dung 1 và nội dung 2 nêu trên;
10:30 – 10:45 Tóm tắt nội dung công việc của 3 tháng tiếp theo; Phòng ĐBCL
10:45 – 11:00 Kết thúc buổi họp. TS. Trần Ái Cầm

Call Now