Họp giao ban công tác ĐBCL định kỳ tháng 4/2016

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-NTT ngày 1/9/2016 về việc triển khai công tác Đảm bảo chất lượng (viết tắt là ĐBCL) năm học 2015-2016 tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nhà trường trân trọng kính mời quý Thầy/ Cô đến tham dự buổi họp giao ban ĐBCL của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 22/4/2016
  2. Địa điểm: phòng họp A803
  3. Chủ trì: TS.Trần Ái Cầm, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo và ĐBCL;

Đồng chủ trì: PGS.TS. Tô Minh Thanh, Phó hiệu trưởng phụ trách Hỗ trợ đào tạo.

  1. Thành phần tham dự:
  • Tổ trưởng, Tổ phóThư ký của Tổ Đảm bảo chất lượng tại 11 khoa, gồm: Y, Dược, Khoa học Cơ bản, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Nông nghiệp công nghệ cao và Công nghệ Sinh học, và Kỹ thuật Xây dựng;
  • Đại diện lãnh đạo tại 05 khoa, gồm: Điện – Điện tử; Môi trường; Mỹ thuật, Cơ khí, Du lịch và Việt Nam học (không hạn chế số lượng thành viên của lãnh đạo Khoa);
  • Đại diện lãnh đạo của Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Tổ chức – Nhân sự, Phòng Quản trị thông tin, Phòng Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên, Phòng Thanh tra giáo dục, Trung tâm Khảo thí, Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trung tâm Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Phòng Quản trị thiết bị và Ban xây dựng cơ bản.
  • Phòng Quan hệ Doanh nghiệp và Đảm bảo chất lượng (viết tắt là QHDN&ĐBCL).
  1. Chương trình họp
Thời gian Nội dung Thực hiện
8:30 – 8:40 Giới thiệu lý do buổi họp. TS. Trần Ái Cầm
8:40 – 9:30 –  Báo cáo Sơ kết việc thực hiện Kế hoạch ĐBCL năm học 2015 – 2016 trong 6 tháng đầu năm và các phần việc còn lại của 6 tháng cuối năm;

– Tóm tắt Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (viết tắt là CTĐT) các trình độ của giáo dục đại học và bảng so sánh với Bộ tiêu chuẩn AUN phiên bản 2_năm 2011;

Phòng

QHDN và ĐBCL

9:30 – 10:00 Chia sẻ kinh nghiệm và kết quả đánh giá thử nghiệm CTĐT Cử nhân Quản trị kinh doanh theo Bộ tiêu chuẩn AUN; Khoa

Quản trị kinh doanh

10:00 – 11:15 Trao đổi và thảo luận về:

– Các phần việc còn lại của 6 tháng cuối năm;

– Việc chuyển đổi sang tự đánh giá cấp CTĐT theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT;

– Các khuyến nghị của Đoàn đánh giá thử nghiệm CTĐT Cử nhân Quản trị kinh doanh;

các khoa và
các đơn vị/ bộ phận hỗ trợ đào tạo
11:15 – 11:30 Kết thúc buổi họp. TS. Trần Ái Cầm

Call Now