Trường ĐH Nguyễn Tất Thành triển khai Đánh giá nội bộ 07 CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá nội bộ của Nhà trường

Từ ngày 15-16/8/2023 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức Đoàn đánh giá ngoài nội bộ để trực tiếp trao đổi những điểm mạnh và điểm cần cải tiến trong các CTĐT, sau hơn 1 tháng các CTĐT đã hoàn thành Báo cáo tự đánh giá và các thành viên Đoàn đánh giá nghiên cứu hồ sơ minh chứng

Đoàn đánh giá ngoài nội bộ NTTU

Đoàn đánh giá ngoài nội bộ bao gồm Hiệu trưởng, Phòng ĐBCL, Phòng TCNS, Trung tâm thông tin Thư viện, Phòng khoa học Công nghệ; Văn phòng trường và chuyên gia đánh giá ngoài PGS.TS. Phạm Văn Tuấn cùng tham gia đọc và nhận xét các báo cáo và minh chứng của các CTĐT.

TS. Trần Ái Cầm – Trưởng đoàn đánh giá ngoài nội bộ phát biểu đánh giá cao các CTĐT đã nghiêm túc, phối hợp đảm bảo theo tiến độ đã đặt ra. Đây là lần đầu tiên Nhà trường triển khai đánh giá nội bộ để làm cơ sở cải tiến chất lượng định kỳ bên trong Nhà trường.

TS. Trần Ái Cầm – Trưởng đoàn đánh giá, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc

Ngày 15/8/2023, Đoàn đánh giá ngoài nội bộ đã làm việc và trao đổi trực tiếp với 03 CTĐT: Dược học; Quản trị khách sạn; Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử về những điểm mạnh, những điểm cần cải tiến.

Hình ảnh Đoàn đánh giá cùng khoa Dược, khoa Du lịch, khoa Kỹ Thuật Công nghệ

Sau khi được nghe những nhận xét về điểm mạnh và điểm cần cải tiến, 03 CTĐT đều nhất trí với những nhận định của Đoàn đưa ra và cam kết sẽ có những kế hoạch cải tiến cho những vấn đề còn tồn tại.

Ngày 16/8/2023 Đoàn đánh giá tiếp tục làm việc với 04 CTĐT: Quản trị kinh doanh; Ngôn ngữ Anh; Công nghệ thông tin; Tài chính ngân hàng về những điểm mạnh, những điểm cần cải tiến. Đặc biệt, trong ngày làm việc này có sự tư vấn, nhận xét trao đổi đến từ chuyên gia PGS.TS. Phạm Văn Tuấn về những điểm tương thích trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá nội bộ của Trường Đại học NTT so với 02 bộ tiêu chuẩn QAA và ASIIN của Châu Âu. Theo nhận định của chuyên gia, Bộ tiêu chuẩn đã đề cập đến vấn đề quản trị từ Trường đến khoa để đảm bảo sự xuyên suốt, tập trung vào các chỉ số cốt lõi. Để tương thích các bộ tiêu chuẩn quốc tế, Nhà trường tập trung thêm về các chính sách, quy trình vận hành để đạt được các kết quả, cân bằng giữa năng lực nghề nghiệp và sư phạm của đội ngũ giảng viên, chú ý vấn đề trao đổi sinh viên quốc tế, công nhận bằng cấp.

Hình ảnh Đoàn đánh giá cùng khoa CNTT, khoa Ngoại ngữ, khoa Tài chính Kế toán, khoa Quản trị kinh doanh

Trong 02 ngày làm việc, Đoàn đánh giá nội bộ đã trao đổi trực tiếp với 07 CTĐT gồm (Dược học; Quản trị khách sạn; Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử; Quản trị kinh doanh; Ngôn ngữ Anh; Công nghệ thôn tin; Tài chính ngân hàng), đại diện các khoa có CTĐT đã tiếp thu những nhận xét đánh giá từ Đoàn, và có nhiều câu hỏi, những giải đáp được đưa ra để hiểu rõ hơn về nội hàm của các tiêu chí trong Bộ Tiêu chuẩn QAA, ASIIN từ đó để chuẩn bị cho công tác đăng ký đánh giá chính thức theo những tiêu chuẩn quốc tế.

Thầy/Cô tại các khoa tham dự tại buổi đánh giá nội bộ

Bộ tiêu chuẩn đánh giá nội bộ được xây dựng dựa trên yêu cầu từ văn bản quản lý nhà nước và các bộ tiêu chuẩn chất lượng Nhà trường đang hướng đến, như: Thông tư 17/2021, Thông tư 04/2016, QS Stars, UPM, dự thảo Chuẩn cơ sở giáo dục, tập trung vào các chỉ số cốt lõi để đánh giá chất lượng và hình thành cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng bên trong của Chương trình đào tạo. Kết quả đánh giá nội bộ đợt này cũng là cơ sở để Nhà trường cải tiến công cụ, hướng đến tích hợp các chính sách, quy trình, kết quả theo từng mảng theo chu trình PDCA để đánh giá được tác động giữa chính sách và kết quả. Hoạt động đánh giá nội bộ được thực hiện định kỳ, là phần giám sát trong hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong theo chu trình PDCA, phát triển văn hóa chất lượng Nhà trường.

Bộ tiêu chuẩn đánh giá nội bộ của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành gồm 8 tiêu chuẩn, 60 tiêu chí: Tiêu chuẩn 1: Quản trị (8 tiêu chí), Tiêu chuẩn 2: Chương trình đào tạo (8 tiêu chí), Tiêu chuẩn 3: Giảng viên/Nghiên cứu viên (10 tiêu chí), Tiêu chuẩn 4: Đội ngũ nhân viên (4 tiêu chí), Tiêu chuẩn 5: Hỗ trợ người học (7 tiêu chí), Tiêu chuẩn 6: Cơ sở vật chất và Thư viện (9 tiêu chí), Tiêu chuẩn 7: Đổi mới sáng tạo (6 tiêu chí), Tiêu chuẩn 8: Kết quả đầu ra (8 tiêu chí).

Phòng Đảm bảo chất lượng

Call Now