Trường ĐH Nguyễn Tất Thành họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục – Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh cho 04 chương trình đào tạo

NTTU – Ngày 20/03/2022, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tham dự phiên họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục – Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường ĐH Vinh (viết tắt là Hội đồng) cho 04 chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng, Luật kinh tế, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Ngôn ngữ Trung Quốc.

Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo Nhà trường: TS. Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Thị Anh Đào – Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng; TS. Nguyễn Hữu Thuần Anh – Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản của 04 chương trình đào tạo gồm: TS. Vũ Trường Vũ – Trưởng khoa Kiến trúc – Nội thất – Mỹ thuật ứng dụng; ThS. Nguyễn Quốc Trung – Phó trưởng khoa Kiến trúc – Nội thất – Mỹ thuật ứng dụng; TS. Chu Hải Thanh – Trưởng khoa Luật; TS. Nguyễn Trọng Tuấn – Phó trưởng khoa Luật; TS. Phan Thị Ngàn – Phó trưởng khoa Du lịch và Việt Nam học; ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa – Trưởng bộ môn, Khoa Du lịch và Việt Nam học; TS. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh – Phó trưởng khoa thường trực, khoa Ngoại ngữ; ThS. Hoàng Quỳnh Anh – Trưởng bộ môn, khoa Ngoại ngữ

TS. Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng đã đại diện Nhà trường báo cáo đến Hội đồng tổng quan về Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và 4 chương trình đào tạo được đánh giá, công tác đảm bảo chất lượng cũng như nhóm giải pháp cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài.

Theo Báo cáo kết quả của Đoàn đánh giá ngoài: nhóm 04 chương trình đào tạo đã được đánh giá cao với mức điểm 5 (vượt mong đợi) khi đánh giá về các nội dung: (1) Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận; (2) Công tác đánh giá người học đã công bố công khai các quy định về đánh giá kết quả học tập cũng như phản hồi kịp thời kết quả học tập tạo điều kiện cho người học nâng cao kết quả học tập; (3) Công tác nhân sự đã đã thực hiện quản trị theo kết quả công việc của GV, NCV  cũng như đã xác định, đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên hỗ trợ từ đó tạo động lực phát triển cho nguồn nhân lực; (4) Nhà trường có hệ thống cơ sở vật chất cùng nguồn học liệu của Trung tâm thông tin thư viện đã hỗ trợ tốt các hoạt động đào tạo và nghiên cứu; (5) Các dịch vụ hỗ trợ cũng như các tiện ích định kỳ được đánh giá và liên tục cải tiến; (6) Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 4 CTĐT được khuyến nghị tiếp tục cải tiến (1) về đo lường chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo, (2) phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá giúp đạt được chuẩn đầu ra.

Kết thúc phiên họp 100% các thành viên của Hội đồng đã đồng thuận thông qua kết quả đánh giá ngoài của 04 chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng, Luật kinh tế, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Ngôn ngữ Trung Quốc. Như vậy cho đến nay, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã có 17 Chương trình đào tạo được đánh giá ngoài thành công theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như AUN-QA.

Một số hình ảnh Đoàn đánh giá ngoài:

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Call Now