Trường ĐH Nguyễn Tất Thành giữ vững thứ hạng trong top 10 các trường đại học tại Việt Nam theo Webometrics

Vừa qua, Webometrics vừa công bố bảng xếp hạng lần 2 năm 2022. Theo đó Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiếp tục giữ vững vị trí thứ 7 trong số các trường ở Việt Nam tham gia xếp hạng đánh giá. Đây là lần thứ hai liên tiếp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành lọt TOP 10 của BXH này.

Theo kết quả xếp hạng của Webometrics lần 2, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xếp vị trí 1.806 các trường đại học tốt nhất thế giới và vị trí thứ 7 trên tổng số 184 trường đại học tại Việt Nam được xếp hạng. Trong các tiêu chí được đánh giá của bảng xếp hạng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được đánh giá với 3 tiêu chí đánh gồm: Mức độ Ảnh hưởng là 3.963; Mức độ Minh bạch là 3072; Mức độ Xuất sắc là: 1.495. Kết quả này thể hiện về năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của Nhà trường dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến, độ mở về tài nguyên học thuật trên Google Scholar, và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus.

Trong những năm qua, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã không ngừng tăng cường và đa dạng hóa nghiên cứu khoa học. Trong đó, việc khuyến khích giảng viên các khoa, viện, trung tâm tham gia nghiên cứu khoa học, chú trọng triển khai nghiên cứu áp dụng, các đề tài nghiên cứu từ cấp Trường đến cấp Nhà nước và các chương trình nghiên cứu được Nhà trường đẩy mạnh. Không chỉ vậy, Nhà trường luôn tạo môi trường thuận lợi để phát triển các công trình nghiên cứu khoa học.

Webometrics là bảng xếp hạng đánh giá năng lực chuyển đổi số và sự xuất sắc về công bố quốc tế trên hệ thống Scopus và Google Scholar của các cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới. Với các tiêu chí cụ thể như:

  • Tiêu chí Visibility (Mức độ ảnh hưởng) có trọng số cao nhất (50%)
  • Tiêu chí Excellence(Sự xuất sắc) có trọng số 40%
  • Tiêu chí Transperency (Độ mở học thuật) có trọng số 10%.

Nga Nguyễn

 

Call Now