Trường Đại học Nguyễn Tất Thành triển khai công tác tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục đại học năm 2015

Thực hiện Công văn số 979/BGDĐT-KTKĐCLGD ban hành ngày 03/3/2015 về việc triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, TCCN năm 2015,  2016 và căn cứ theo Quyết định hợp nhất số:06/VBHN-BGDĐT về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học của Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tiến hành triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học năm 2015 theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học (gồm 61 tiêu chí trong 10 tiêu chuẩn) của Bộ GD&ĐT năm 2015 vào sáng ngày 26/6/2015 tại phòng họp A803 với sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các Nhóm chuyên trách giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá.

Tại buổi họp, TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường đồng thời là Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá đã khẳng định tầm quan trọng của công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học nói riêng và công tác đảm bảo chất lượng nói chung đối với sự tồn tại và phát triển của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh trong tuyển sinh ngày càng gay gắt như hiện nay.

TS. Trần Ái Cầm, Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Quản lý Đào tạo và Đảm bảo chất lượng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tự đánh giá cũng đã (i) công bố Quyết thành lập Hội đồng tự đánh giá, Quyết định thành lập Ban thư ký và các nhóm chuyên trách, và văn bản Phân nhiệm cho các cá nhân và đơn vị trong công tác tự đánh giá cấp Trường (theo Công văn số 250/NTT-BĐBCL ban hành ngày 23/3/2015); (ii) phổ biến chủ trương, mục đích, và phạm vi của công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục.

Tiếp theo PGS.TS. Tô Minh Thanh, Trưởng Ban Đảm bảo chất lượng đồng thời là Trưởng Ban Thư ký Hội đồng tự đánh giá tiếp tục (i) trình bày Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học năm 2015 đã được Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, ký công bố (theo Kế hoạch số 50/KH-NTT ký ngày 23/6/2015) và (ii) và xin ý kiến về Kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ triển khai công tác tự đánh giá năm 2015 của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vào hai ngày 10-11/7/2015.

Các đại biểu tham dự đã trao đổi và thảo luận về Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học năm 2015 của Trường. Kết thúc buổi họp, các đại biểu tham dự đã nhất trí thực hiện triển khai công tác tự đánh giá cấp Trường và đồng ý thông qua Kế hoạch. Ban Giám hiệu Nhà Trường cam kết hết sức hỗ trợ Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách trong công tác này.

Hình ảnh của buổi triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học năm 2015

Nguồn: Phòng Đảm bảo chất lượng

 

Call Now