Trường Đại học Nguyễn Tất Thành triển khai công tác Đánh giá nội bộ

Sáng ngày 20/6/2023, TS. Trần Ái Cầm – Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã chủ trì cuộc họp về công tác triển khai đánh giá nội bộ.

Nhằm xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong để làm cơ sở cải tiến chất lượng liên tục, trong thời gian qua Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tìm hiểu, xây dựng bộ tiêu chuẩn nội bộ làm công cụ để triển khai công tác đánh giá nội bộ. Bộ tiêu chuẩn dự kiến có 8 tiêu chuẩn và 60 tiêu chí, gồm các chỉ số về công tác quản trị, đổi mới sáng tạo, đào tạo, nghiên cứu khoa học, người học và phục vụ cộng đồng, cơ sở vật chất và thư viện, Kết quả đầu ra… Các chỉ số của Bộ tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên tham khảo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT; dự thảo Thông tư quy định chuẩn cơ sở giáo dục Đại học; Hệ thống xếp hạng đối sánh UPM, cũng như định hướng chiến lược phát triển của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Phát biểu khai mạc tại buổi họp, TS. Trần Ái Cầm nêu rõ mục đích, yêu cầu chung công tác Đánh giá nội bộ theo Luật Giáo dục đại học, Thông tư 17/2021, cũng như mục tiêu xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Trường. Ngoài ra mục đích cốt lõi trong công tác Đánh giá nội bộ là để thu thập hệ thống thông tin dữ liệu nhằm cập nhật và phục vụ cải tiến liên tục cho các chương trình đào tạo tại các khoa.

Tiếp theo là phần trình bày của ThS. Nguyễn Thị Anh Đào – Trưởng phòng, Phòng Đảm bảo chất lượng trình bày về nội dung của Bộ tiêu chuẩn đánh giá nội bộ và kế hoạch triển khai đánh giá nội bộ. Kế hoạch triển khai thí điểm công tác Đánh giá nội bộ 2023 có sự tham gia trực tiếp của 07 chương trình đào tạo chuẩn bị tái kiểm định vào năm 2024 và sự hỗ trợ của các đơn vị có liên quan trong Nhà trường, cụ thể: CTĐT ngành Công nghệ thông tin; CTĐT ngành Quản trị Kinh doanh; CTĐT ngành Dược học; CTĐT ngành Quản trị khách sạn; CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật điện Điện tử; CTĐT ngành Ngôn Ngữ Anh; CTĐT ngành Tài chính Ngân hàng. Các đơn vị hỗ trợ gồm: P. Đảm bảo Chất lượng; P. Quản lý Đào tạo; P. Tổ chức nhân sự; P. Khoa học công nghệ; Trung tâm Khảo thí; P. Công tác sinh viên; Trung tâm thông tin Thư viện.

Sau khi nghe trình bày về nội dung của Bộ Tiêu chuẩn và kế hoạch triển khai, đại diện các khoa, phòng ban tham dự buổi họp đã có những ý kiến đóng góp. TS. Nguyễn Kim Quốc – Trưởng khoa, Khoa Công nghệ thông tin đánh giá cao về ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ và nhất trí với kế hoạch của Nhà trường đề ra. TS. Nguyễn Thanh Nghĩa – P. Trưởng khoa, khoa Dược; TS. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh – Phó trưởng khoa thường trực, khoa Ngoại ngữ; TS. Thái Hồng Thụy Khánh – Trưởng khoa, khoa Tài chính Kế toán; TS. Phan Thị Ngàn – quyền Trưởng khoa, khoa Du lịch đều nhất trí với nội dung của Bộ tiêu chuẩn đề ra. Các khoa và đơn vị đã cùng thảo luận thống nhất tiến độ triển khai.

Kết thúc buổi họp, Hiệu trưởng Nhà trường đã chỉ đạo Phòng Đảm bảo chất lượng hoàn thiện nội dung Bộ tiêu chuẩn phiên bản 1, bổ sung các chỉ số tham khảo từ bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, điều chỉnh kế hoạch dựa trên ý kiến đóng góp của các đơn vị để triển khai chính thức.

Phòng Đảm bảo chất lượng

Call Now