Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành tổ chức phiên họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục lần 1 năm 2020

Ngày 14/8/2020 (thứ Sáu), Hội đồng Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giáo dục Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức phiên họp lần thứ 1 năm 2020 nhằm sơ kết công tác ĐBCL đã đạt được trong năm 2019, công việc 06 tháng đầu năm 2020, và thảo luận về các hoạt động sẽ triển khai tiếp trong năm 2020.

z2031276307873_073897ae166e956ff565435a5202e848

Thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Mở đầu phiên họp, TS. Trần Ái Cầm, Uỷ viên Hội đồng Trường – Phó Hiệu trưởng thường trực –  Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thông qua danh sách thành phần Hội đồng ĐBCL giáo dục Trường Đại học Nguyễn Tất Thành gồm 21 thành viên là đại diện của Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa/đơn vị phòng ban, sinh viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp (cập nhật theo Quyết định số 502/QĐ-NTT ngày 06/8/2020).

z2031275915712_e4f2499371ee9e192bdc29bc539ab327

Trần Ái Cầm – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trường báo cáo tại phiên họp

Tiếp nối phiên họp, TS. Trần Ái Cầm báo sơ kết công tác ĐBCL của Nhà trường đã đạt được trong năm 2019 và kết quả công việc 06 tháng đầu năm 2020 và các nội dung cần trao đổi gồm: báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Chiến lược giai đoạn 2018-2020, thông báo kết quả 07 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo (CTĐT) theo Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA và Bộ GD&ĐT, lộ trình kiểm định chương trình đào tạo năm 2020-2025, chuẩn bị kiểm định cấp cơ sở giáo dục, kết quả khảo sát (i) chất lượng dịch vụ hỗ trợ SV, (ii) toàn khoá học, (iii) tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2019.

Dựa trên nội dung đã báo cáo, các thành viên Hội đồng ĐBCL giáo dục đã trao đổi ý kiến, thảo luận tại phiên họp. ThS. Nguyễn Mai Lan – Chủ tịch Hội đồng Trường cho rằng kiểm định chất lượng cấp CTĐT là yêu cầu cần thiết và bắt buộc của Bộ GD&ĐT trong giai đoạn hiện nay. TS. Nguyễn Văn Lượng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường – Ủy viên Hội đồng ĐBCL đánh giá cao các hoạt động  ĐBCL trong thời gian qua đồng thời định hướng xây dựng chiến lược năm 2020-2025 cần phù hợp với nguồn lực, bối cảnh trong nước, khu vực và quốc tế. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng Trường đã chỉ đạo định hướng chiến lược phát triển Trường cần tăng cường quốc tế hóa để hội nhập quốc tế.

Các thành viên tham gia thống nhất thành lập các tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025, thực hiện tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục từ tháng 11/2020 để tái kiểm định vào tháng 5/2020, thông qua lộ trình kiểm định chất lượng giáo dục năm 2020-2025, cũng như họp cải tiến chất lượng dựa trên kết quả khảo sát của sinh viên.

Phòng ĐBCL

Call Now