Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đạt chuẩn 4 sao của tổ chức QS Stars – Anh Quốc

     Trải qua quá trình nghiêm túc và độc lập trong việc thu thập số liệu và đánh giá hoạt động của Trường theo bộ tiêu chuẩn QS Stars, vừa qua Tổ chức QS chính thức công nhận Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đạt chuẩn chất lượng 4 sao. Đây là trường ngoài công lập đầu tiên của Việt Nam được tổ chức QS đánh giá đạt chuẩn 4 sao.

      Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được đánh giá theo 8 tiêu chuẩn, bao gồm: Teaching/Chất lượng giảng dạy; Employability/Việc làm của sinh viên; Internationalization/Quốc tế hóa; Academic Development/Phát triển học thuật; Program Strength/Chất lượng chương trình đào tạo; Facilities/Cơ sở vật chất; Social Responsibility/Trách nhiệm xã hội; Inclusiveness/Phát triển toàn diện. Trong đó, các tiêu chuẩn gồm: Quốc tế hóa, Chất lượng Chương trình đào tạo đạt 3 sao. Tiêu chuẩn Chất lượng giảng dạy và tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội được 4 sao. Đặc biệt, có 4/8 tiêu chuẩn đạt 5 sao là: Việc làm của sinh viên, Phát triển học thuật, Cơ sở vật chất và Phát triển toàn diện. So với kết quả đạt được năm 2016, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã thể hiện sự phát triển vượt bậc và có nhiều cải tiến nổi bật sau lần tái đánh giá theo tiêu chuẩn QS Stars năm 2019.

nguyen_tat_thanh_university_nttu_hcmc_certificate_2019-1

      Theo đánh giá của tổ chức QS Stars: “Trường đại học được đánh giá 4 sao là trường có tính quốc tế cao, thể hiện qua sự xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo; là môi trường dạy và học lý tưởng cho giảng viên và sinh viên”. Đây là một trong những kết quả của quá trình nỗ lực xây dựng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành theo định hướng ứng dụng thực hành suốt 20 năm qua.


        Tổ chức QS (tên đầy đủ: QS Quacquarelli Symonds Ltd) là một tổ chức của Anh Quốc, chuyên về các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và du học thành lập năm 1990 bởi Nunzio Quacquarelli. Năm 2010, QS cho ra mắt Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới (QS World University Rankings) và trở thành một trong ba bảng xếp hạng có uy tín nhất toàn cầu, bên cạnh Times Higher Education (THE) và Academic Ranking of World University (ARWU).

        QS Stars là sản phẩm đánh giá chất lượng giáo dục của một trường đại học và gắn sao với thang từ 1 sao đến 5 sao + (5 Star Plus). QS Stars gồm 8 nhóm tiêu chuẩn và hơn 50 tiêu chí giúp đánh giá toàn diện các hoạt động chính của một trường đại học.

Phòng ĐBCL

Call Now