Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2013-2014 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và để hỗ trợ các khoa nhận diện hiện trạng của các chương trình đào tạo đang được tổ chức dạy và học tại Trường, từ đó có kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp, Ban Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã triển khai tập huấn Tự đánh giá cấp chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA cho 12 khoa của Trường, gồm: Khoa Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin, Khoa học Cơ bản, Dược, Ngoại ngữ, Điều dưỡng, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kỹ thuật Xây dựng, Công nghệ Hóa học & Thực phẩm, và Khoa học Nông nghiệp & Công nghệ Sinh học.

Việc tập huấn được tổ chức thành 4 đợt:

– Đợt 1: ngày 19/8/2013, tại cơ sở 5, Phan Huy Ích, quận Gò Vấp;

– Đợt 2: ngày 21/8/2013, tại cơ sở 1, 300A Nguyễn Tất Thành, quận 4;

– Đợt 3: ngày 23/8/2013, tại cơ sở 3, 27A Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp;

– Đợt 4: ngày 30/8/2013, tại cơ sở 1, 300A Nguyễn Tất Thành, quận 4.

Thành phần tham dự gồm Đại diện BGH, Ban ĐBCL, Tổ công tác tự đánh giá của các khoa và các thầy/cô có quan tâm.

Nội dụng tập huấn gồm giới thiệu về nội dung của 15 tiêu chuẩn trong Bộ tiêu chuẩn AUN-QA, hướng dẫn viết Báo cáo tự đánh giá theo 7 tiêu chuẩn (gồm các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 10), và triển khai những việc các khoa cần làm ngay.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Hình ảnh 1

Call Now