Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Phòng Đảm bảo chất lượng – Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Khoa Giáo dục – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM.

Sáng ngày 29/01/2021, tại Phòng họp A802, Cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, đã diễn ra Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Phòng Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (P.ĐBCL – ĐH NTT) và Khoa Giáo dục – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM (K.GD – ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM). Đây là sự kiện khẳng định mối quan hệ hợp tác bền vững và tốt đẹp giữa hai bên.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Phòng ĐBCL – Trường ĐH NTT có ThS. Nguyễn Thị Anh Đào – Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng cùng tất cả thành viên của Phòng. Về phía Khoa Giáo dục – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM có TS. Nguyễn Thành Nhân – Phó Trưởng khoa Giáo dục.

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác lần này, Phòng ĐBCL sẽ tiếp nhận và tạo điều kiện cho sinh viên của Khoa Giáo dục – Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM đến thực tập nghề nghiệp trong các đợt thực tập theo kế hoạch của Nhà trường. Bên cạnh đó tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tiếp cận công tác Đảm bảo chất lượng nhằm có những định hướng nghề nghiệp phù hợp trong tương lai.

1

Nghi thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Phòng Đảm bảo chất lượng –  Trường ĐH NTT và Khoa giáo dục – Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Tại buổi lễ, hai bên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những mục tiêu, phương hướng, tiềm năng hợp tác và phát triển bền vững trên cơ sở các nội dung theo thế mạnh của mỗi bên. Đồng thời Lễ ký kết sẽ góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên, từ đó cùng hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

5

Hai bên trao đổi những định hướng, kế hoạch hợp tác

Buổi lễ ký kết đã diễn ra thành công tốt đẹp, các nội dung ký kết sẽ sớm được đưa vào thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và triển khai có hiệu quả trong thời gian tới.

3

Hai bên chụp hình lưu niệm

Phòng ĐBCL

Call Now