Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đón nhận chứng nhận UPM 4 sao plus chương trình đào tạo ngành CNTT

 

NTTU – Ngày 24/03/2022 vừa qua, Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã đón nhận chứng nhận đánh giá của Hệ thống đối sánh chất lượng giáo dục đại học Việt Nam và khu vực UPM (University Performance Metrics) về ngành Công nghệ thông thông tin (CNTT)

Đây là thành quả của sự nỗ lực của tất cả đội ngũ nhân viên và giảng viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nói chung và Khoa Công nghệ thông tin nói riêng trong những năm vừa qua.

Chứng nhận đối sánh giáo dục UPM của ngành Công nghệ thông tin đạt chuẩn 4 sao plus

Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Nguyễn Tất Thành luôn đặc biệt quan tâm tới hoạt động xây dựng và phát triển chương trình đào tạo cho phù hợp với phát triển của kinh tế, khoa học và xã hội… Đây được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu, xuyên suốt góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo quyết định sự phát triển của khoa, của nhà trường.

Khoa Công nghệ thông tin liên tục cải tiến chương trình, phương pháp dạy – học, quản lý đào tạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất và tính tích cực của người học, hình thành khả năng học tập suốt đời. Khoa đã và đang cập nhật và ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào quá trình đào tạo và nghiên cứu. Bên cạnh đó, Khoa tiếp tục tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và học viên; trở thành đơn vị cung cấp các giải pháp khoa học cho những vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin. Ngoài ra, Khoa xây dựng văn hóa của Khoa tạo nên môi trường giáo dục tốt, thân thiện, luôn tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, học viên phát huy tối đa năng lực, sở trường của bản thân; là nơi phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn.

Khoa không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua việc tuyển chọn, đào tạo đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và năng lực giảng dạy, nghiên cứu phù hợp. Đối với quan hệ doanh nghiệp và quốc tế, Khoa luôn tăng cường hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động để nắm bắt nhu cầu, phối hợp trong công tác đào tạo và tạo việc làm cho người học; duy trì và mở rộng liên kết với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước nhằm trao đổi chuyên môn và cung cấp cho người học những CTĐT đa dạng theo tiêu chuẩn quốc tế.

TS. Nguyễn Kim Quốc – Trưởng khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhận chứng nhận gắn sao của đại diện UPM

Bên cạnh khoa Công nghệ thông tin đón nhận chứng nhận UPM 4 sao plus, chứng nhận đạt chuẩn UPM cũng được trao cho các chương trình đào tạo khác tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: ngành Kế toán đạt 4 Sao, ngành Tài chính ngân hàng đạt 4 Sao, ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đạt 3 sao plus.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có tổng cộng 4 chương trình đào tạo (đại học) được UPM trao chứng nhận gắn sao

Khoa Công nghệ thông tin

Call Now