Ngành đào tạo: Quản lý Tài nguyên & Môi trường

Tên văn bằng:

 • Tên tiếng Việt: Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
 • Tên tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Environmental and Resources Management.

Mã ngành: 7850101

Loại hình đào tạo: Chính quy

Tổng số tín chỉ/khóa: 139 tín chỉ

Thời gian: 3 năm

Tên đơn vị cấp bằng: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Địa chỉ: Khoa Công nghệ Hóa & Thực phẩm, 331 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM

Thông tin về các chứng nhận kiểm định:

 • Đạt chứng nhận 3 sao do Tổ chức xếp hạng QS World University Ranking cấp năm 2016.
 • Đạt chứng nhận 4 sao do Tổ chức Xếp hạng QS World University Ranking cấp năm 2019.
 • Đạt kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 3/5/2017 do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU – HCM CEA) cấp.

Mục tiêu đào tạo:

 • Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về: quy hoạch môi trường, quản lý chất lượng môi trường; phân tích hệ thống quản lý môi trường, đánh giá rủi ro và tác động môi trường; kỹ thuật xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, khí thải, đất ô nhiễm….
 • Sinh viên còn được trang bị kỹ năng tin học, tiếng Anh, kỹ năng mềm và sử dụng thành tạo tin học văn phòng cũng như các phần mềm chuyên dụng.

Kết quả học tập mong đợi (KQHTMĐ) dự kiến của chương trình đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp (SVTN) ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có:

Kiến thức:

 • Có kiến thức cơ bản về ngành Môi trường và kiến thức chuyên ngành Quản lý Môi trường.
 • Hiểu và đánh giá được các vấn đề về ngành Quản lý tài nguyên và môi trường: Quản lý đất đai, khoáng sản, nước, rừng, sinh vật- Đa dạng sinh học, Tài nguyên Biển, Tài nguyên khí tượng thủy văn, tài nguyên nhân văn- nhân lực.
 • Hiểu được mối liên hệ giữa các hệ thống kinh kế xã hội và các vấn đề trong quản lý tài nguyên và môi trường; hiểu được các công cụ quản lý tài nguyên và môi trường.
 • Có khả năng xử lý nước cấp, rác thải, nước thải, khí thải cho các nhà máy, công ty, các khu công nghiệp…
 • Lập dự án bảo vệ môi trường, hướng dẫn và giáo dục mọi người có ý thức bảo vệ môi trường.
 • Có khả năng lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị, hệ thống của ngành Kỹ thuật và Công nghệ xử lý môi trường.
  Có khả năng tư duy khoa học, đào tạo và tự đào tạo; có khả năng tiếp nhận, tổ chức, triển khai, thực hiện và chuyển giao các dự án công nghệ môi trường.

Kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị và một số kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm.
 • Có kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Có kỹ năng lập các báo cáo, hồ sơ về môi trường.
 • Có kỹ năng tổ chức, khả năng hội nhập trong môi trường quốc tế.
 • Phân tích được tác động môi trường của các nhà máy.
 • Giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

Thái độ:

 • Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước và các qui định của tổ chức làm việc.
 • Có ý thức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tác phong chuyên nghiệp và tự tin trong công việc.
 • Có lòng yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp.
 • Ý thức được trách nhiệm nâng cao, bảo vệ sức khỏe người sử dụng hóa chất và môi trường.
 • Năng động, sáng tạo, cầu tiến trong công việc.
 • Nhận thức về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc học tập suốt đời

Năng lực nghề nghiệp:

 • Chuyên viên môi trường: Các Sở, ban, ngành như Sở Tài nguyên và môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường; Thanh tra môi trường; Cảnh sát môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Địa chính; Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; các trung tâm bảo vệ môi trường; các Viện và Trung tâm Nghiên cứu Phòng Tài nguyên và Môi trường của các thành phố, quận, huyện; Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất.
 • Nhân viên quan trắc, giám sát môi trường, tư vấn, thực hiện các hồ sơ môi trường: Các Công ty Cấp nước, Công ty Thoát nước, Công ty Xử lý chất thải, Công ty Tư vấn và Xử lý môi trường.
 • Nghiên cứu chuyên sâu về môi trường: làm công tác giảng dạy về khoa học môi trường tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu.
 • Chuyên viên an toàn vệ sinh lao động nhà máy: Tất cả các công ty, nhà máy có bộ phận quản lý môi trường, có các trang thiết bị, hệ thống xử lý môi trường…chuyên viên tại những cơ sở liên doanh với nước ngoài, các dự án, các khu công nghiệp, chuyên viên quản lý chất lượng môi trường theo ISO 14000, chuyên viên phòng an toàn môi trường HSE…
 • Tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị, hệ thống của ngành Kỹ thuật và Công nghệ xử lý môi trường.
 • Vận hành công nghệ tái chế chất thải và xử lý nước cấp, nước thải, rác thải, khí thải cho các nhà máy, công ty, các khu công nghiệp.
 • Lập các phương án bảo vệ môi trường, triển khai nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo, tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện và chuyển giao các dự án công nghệ môi trường.
 • Kinh doanh sản phẩm, thiết bị về môi trường.