Giới thiệu chung

HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

     Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã thành lập bộ phận chuyên trách công tác ĐBCL với tên gọi là Ban ĐBCL vào năm 2012. Đến năm 2016, Ban ĐBCL được đổi tên thành Phòng ĐBCL theo Quyết định số 358/QĐ-NTT ngày 6/8/2016, chịu trách nhiệm chính trong việc (i) tham mưu cho BGH về công tác ĐBCL, (ii) xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong tại Trường, và (iii) chủ trì việc triển khai công tác TĐG cấp Trường và TĐG cấp CTĐT.

0002-1

     Hiện nay, nhân sự của Phòng ĐBCL gồm 7 Thạc Sĩ, 2 Cử nhân; trong đó có 01 Trưởng phòng phụ trách chung, 01 Phó Trưởng phòng Phụ trách Chiến lược phát triển và Xếp hạng Trường, 01 Phó Trưởng phòng phụ trách TĐG cấp CTĐT và ĐBCL về mặt chiến thuật, 01 Phó Trưởng phòng phụ trách TĐG cấp cơ sở giáo dục và ĐBCL về mặt hệ thống. Nhân sự của Phòng được (i) ĐT đúng chuyên môn về Đo lường và Đánh giá trong giáo dục, (ii) thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về ĐBCL, bộ tiêu chuẩn cấp trường, bộ tiêu chuẩn cấp CTĐT theo AUN, nghiệp vụ sư phạm… và (iii) có đủ năng lực để triển khai các hoạt động ĐBCL tại Trường. Ngoài ra, Trường có 02 Phó Hiệu trưởng có thẻ kiểm định viên của BGDĐT.

     Bước đầu, Nhà trường đã dần hoàn thiện hệ thống ĐBCL bên trong. Từ năm 2013 đến tháng 3/2016, Trường có 11 khoa đã triển khai tự đánh giá cấp CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA để làm quen với công tác ĐBCL, trong đó có Khoa Dược được đánh giá tư vấn vào tháng 3/2015 trong khuôn khổ của Đề tài “Áp dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của AUN ở các trường đại học ngoài công lập tại TP.HCM” do TS. Vũ Thị Phương Anh làm Chủ nhiệm; Khoa Quản trị kinh doanh đã được đánh giá tư vấn do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM thực hiện vào tháng 3/2016.

     Hằng năm, Nhà trường đều xây dựng Kế hoạch ĐBCL, là cơ sở để tất cả các đơn vị trong toàn Trường xây dựng và triển khai công việc theo từng tháng, gồm (i) TĐG cấp CTĐT, (ii) TĐG cấp Trường, (iii) CSCL và MTCL, (iv) thu thập thông tin các bên có liên quan, và (v) họp giao ban ĐBCL và tập huấn chuyên môn. Tại các buổi họp giao ban ĐBCL được tổ chức 3 tháng/ lần, Nhà trường theo dõi và tổng kết việc thực hiện Kế hoạch ĐBCL; đây là dịp để nếu cần thì Nhà trường điều chỉnh MTCL trong quá trình tổ chức thực hiện; đây cũng là cơ sở để Nhà trường xây dựng Kế hoạch ĐBCL cho năm học tiếp theo.

     Nhà trường sử dụng Bộ tiêu chuẩn chất lượng cấp Trường cũng như cấp CTĐT như là công cụ để thực hiện chuẩn hóa các hoạt động trong Trường. Chính vì vậy, ngay từ khi là trường cao đẳng, từ năm 2009, Trường đã hoàn thành Báo cáo tự đánh giá và gửi Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2012, Nhà trường đã hoàn thành Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được đánh giá tư vấn bởi Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng ngoài công lập trong khuôn khổ Đề án “Bồi dưỡng chuyên sâu về ĐBCL qua hệ thống học tập hỗn hợp”. Từ tháng 6/2015, Nhà trường đã thực hiện tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng cấp Trường, và được đánh giá ngoài chính thức bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục của ĐHQG-HCM từ ngày 20-24/12/2016. Ngày 6/5/2017, Trường Đại học Nguyễn Tất thành đã chính thức được Trung tâm KĐCLGD, ĐHQG-HCM trao giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của BGDĐT. Ngoài ra, Nhà trường còn đạt QS-Stars 3 sao vào tháng 11/2016, và trở thành thành viên liên kết của Mạng lưới các Trường ĐH Đông Nam Á AUN-QA từ tháng 5/2017.

      Thành tựu kiểm định chất lượng

      Kiểm định cấp Cơ sở giáo dục

 • Đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT
 • Đạt chuẩn QS-Stars 4 sao của tổ chức QS (Anh Quốc)

      Kiểm định cấp Chương trình đào tạo

 • Đạt chuẩn đánh giá theo AUN-QA:
  • Công nghệ thông tin
  • Quản trị kinh doanh
  • Tài chính ngân hàng
  • Ngôn ngữ Anh
 • Đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đạo tạo ngành Quản trị khách sạn trình độ đại học
 • Đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đạo tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử trình độ đại học
 • Đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đạo tạo ngành Dược học trình độ đại học