Giới thiệu chung

HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Đáp ứng yêu cầu về tuyển sinh, kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trách nhiệm giải trình với xã hội trong bối cảnh hội nhập, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã thực hiện tự đánh giá cấp Chương trình đào tạo và cấp Cơ sở đào tạo (tức cấp Trường) theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng của Bộ giáo dục và Đào tạo. Các hoạt động đảm bảo chất lượng trong Nhà trường đều hướng đến việc thực hiện thành công sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu giáo dục, và các giá trị cốt lõi của Trường.

hinh

Thông qua quá trình triển khai tự đánh giá ở cả hai cấp – cấp Trường và cấp Chương trình đào tạo, các khoa và các đơn vị/bộ phận hỗ trợ đào tạo trong Trường đã tổ chức các hoạt động dạy và học đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn. Để nâng cao năng lực cho đội ngũ nhằm thực hiện được các yêu cầu theo tiêu chuẩn chất lượng, Nhà trường đã tổ chức nhiều buổi tập huấn chuyên môn như Xây dựng chương trình đào tạo, Kiểm tra đánh giá người học, Phương pháp giảng dạy… cho giảng viên và nhân viên trong Trường. Nhà trường đã thiết lập hệ thống thu thập ý kiến phản hồi từ các bên liên quan, gồm: sinh viên, giảng viên, và doanh nghiệp – nhà tuyển dụng để làm cơ sở cải tiến cho các mảng hoạt động. Có thể nói, thông qua hoạt động tự đánh giá ở cả hai cấp, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã xây dựng và dần hoàn thiện các quy trình để triển khai và giám sát các mảng hoạt động trong Trường.

Đảm bảo chất lượng là một quá trình lâu dài, cần sự chia sẻ, đoàn kết trong toàn thể giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên để cùng hướng đến việc thực hiện thành công các mục tiêu giáo dục của Trường. Nhà trường không ngừng hoàn thiện và nỗ lực xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, hướng đến việc hình thành văn hóa chất lượng – yếu tố bền vững tạo ra chất lượng.