bao-cao

Báo cáo tổng kết Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2015-2016 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Triển khai Kế hoạch số 86/KH-NTT ngày 1/9/2015 về công tác Đảm bảo chất lượng (viết tắt là ĐBCL) năm học 2015-2016 tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Phòng ĐBCL báo cáo tổng kết tiến độ và tình hình thực hiện công tác ĐBCL trong năm học 2015-2016 như sau: Công tác TĐG (viết… Xem thêm

bao-cao

Báo cáo về việc tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm học 2014-2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016

Thực hiện Kế hoạch ĐBCL năm học 2014-2015 của Trường Đại học (viết tắt là ĐH) Nguyễn Tất Thành, Nhà trường tiến hành tổng kết các hoạt động được triển khai theo kế hoạch đã đề ra, gồm các nội dung sau: Công tác TĐG cấp CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn của AUN  Trong năm… Xem thêm