Hình ảnh khảo sát sơ bộ chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành ngày 19/12/2019

9-1     1-2

14     4-1

8-2     dsc06366

3-2     dsc06403

dsc06449     8a

dsc06479     dsc06496

dsc06491