Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đạt chuẩn 4 sao của tổ chức QS Stars – Anh Quốc – Phòng Đảm bảo Chất lượng