Hình ảnh Thành tựu kiểm định chất lượng

       Kiểm định cấp Trường

Đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT

img6

Đạt chuẩn QS-Stars 4 sao của tổ chức QS (Anh Quốc)

nguyen_tat_thanh_university_nttu_hcmc_certificate_2019-1

     Kiểm định cấp Chương trình đào tạo

Đạt chuẩn đánh giá theo AUN-QA: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Ngôn ngữ Anh

es

ba

fb

ngon-ngu-anh

Đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đạo tạo ngành Quản trị khách sạn trình độ đại học

giay-chung-nhan

Đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đạo tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử trình độ đại học

giay-chung-nhan

Đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đạo tạo ngành Dược học trình độ đại học

giay-chung-nhan