Hình ảnh Lễ trao chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử trình độ đại học

download-1       p

666-6      55-4 download-3      55-7

download-4

Tập thể khoa Cơ khí – Điện – Điện tử – Ôtô nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

666-17      666-19

download-6      download-10

download-8      download-5

download-7      download-9

Khen thưởng Giảng viên, sinh viên tiêu biểu của Khoa