Hình ảnh khảo sát chính thức đánh giá ngoài CTĐT Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử từ ngày 19/6-21/6/2019

c0025-00_00_07_03-still001-min  c0029-00_00_06_07-still001-min

c0023-00_00_01_19-still001-min  dsc03197-min

dsc03203-min  dsc03202-min

Khai mạc khảo sát chính thức kiểm định chất lượng CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử

1-23-min  1-24-min

1-25-min  1-27-min

1-32-min  1-33-min

Bế mạc khảo sát chính thức kiểm định chất lượng CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử