Thư mời họp Giao ban đảm bảo chất lượng tháng 10.2019