Thông báo về việc đăng ký danh sách tham dự buổi tập huấn công tác đánh giá đề thi, đề kiểm tra đáp ứng theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT