Kế hoạch v/v tiếp tục mời PGS.TS Lê Quang Minh hướng dẫn hoàn thiện Chiến lược đảm bảo chất lượng của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2017-2022