invi

Thư mời họp nhóm TQM 02-Đào tạo-Đảm bảo chất lượng

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-NTT ngày 5/3/2018 về việc thiết kế bộ công cụ TQM và viết Sổ tay ĐBCL Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, và căn cứ kết luận của TS. Trần Ái Cầm trong Biên bản họp ngày 02/3/2018 về thời gian họp định kỳ để triển khai công việc, Nhà… Xem thêm